åter historik

                                                                                                                                                                                                                  
  

Källa: F5 nytt 1987

Sven Sjöling har ordet

Sommaren 1986 blev jag tillfrågad om jag ville bli chef för Krigsflygskolan och jag accepterade utan tvekan och med glädje. Efter att ha följt Krigsflygskolans utveckling ” på avstånd” i olika befattningar inom  FV insåg jag att jag skulle få överta chefskapet för en verksamhet med stark framtidstro, en stabiliserad verksamhet och goda utvecklingsmöjligheter. Den korta tid jag nu varit här har till fullo bekräftat detta.

Min bakgrund är i korthet följande:

-         född i Stockholm 1937, uppvuxen i Norrköping

-         GFU 1955-56, därefter fältflygare vid F 11, Nyköping

-         Försvarets Läroverk och F 20, fänrik 1961

-         Divisionschef S29 och S35 vid F 11

-         Militärhögskolans stabskurs 1970-72

-         Lärare och kurschef vid F 20 till 1977

-         Flygchef vid F 11 1977-79

-         Lärare och kurschef vid Militärhögskolan 1979-82

-         Chef för Försvarsstabens Underrättelseavdelning 1983-87

-         Försvarshögskolan hösten 1986

Flygtid ca 3000 tim på olika flygplanstyper från S14 till S37.

Jag ser fram mot att arbeta tillsammans med gamla och nya vänner och medarbetare.

 Sven Sjöling